Čínská medicína, akupunktura Praha

CZ | EN

Návštěva a její průběh

Jak bude návštěva probíhat?

Klíčem k efektivní léčbě je správná diagnóza, nejenom aktuálního problému, ale také výchozí situace zapříčiňující současnou energetickou nerovnováhu. V tradiční čínské medicíně se neklade důraz na pojmenování nemoci z hlediska západní medicíny, ale je snaha dobrat se podstaty energetické nerovnováhy z hlediska čínské medicíny. Často se může stát, že dva pacienti se "stejnou nemocí" dostanou různou léčbu. Každý člověk je jedinečný, s danou konstitucí a vlastním souborem příznaků, a jako takový je viděn a léčen.

Aby bylo možné odhalit energetickou nerovnováhu, během vaší úvodní konzultace vám položím řadu detailních otázek a provedu diagnostiku jazyka a pulzu.

První návštěva je většinou delší, trvá zhruba 1 hodinu. Každá další návštěva se pohybuje podle okolností mezi 45 až 55 minutami a reaguje na změny, které se přihodily od předcházejícího sezení.

Kolik sezení budu potřebovat?

Počet a frekvence potřebných návštěv závisí na několika faktorech, které zahrnují charakter zdravotních obtíží, jejich délku a průběh trvání, věk klienta, jeho konstituci, celkový zdravotní stav a další okolnosti. Někteří lidé mohou zaznamenat zlepšení již po první návštěvě, u některých je naopak potřeba více návštěv, než se změna projeví.

Výsledek nezáleží pouze na mých terapeutických schopnostech, ale do velké míry také na tom, jak moc je kdo připravený dodržet nastíněný terapeutický plán a v některých případech i nastolit změnu životního stylu, tam kde to vyžaduje situace. U chronických případů je většinou nutná pravidelná návštěva jednou týdně nejméně po dobu několika týdnů až měsíců.

Všeobecně platí, že čím dříve přijdete, tím lépe.

Bolí to?

Akupunktura by neměla být bolestivá. Snad nejčastější komentář, který od svých klientů slyším, je ten, že to bylo “velmi příjemné a uvolňující”. Pro většinu z nich (vždy existuje pár výjimek) není vpich jehly cítit vůbec. Během léčby pak mohou pacienti pociťovat ztěžklost, teplo, chlad, nebo mít i jiné pocity, které jsou důsledkem interakce jejich vlastní energie dostávající se do kontaktu s jehlou.


kreativní webdesign, tvorba www stránek: NET-VOR | validní xhtml a CSS | mapa webu | © www.cinskamedicina.com